Solo Christo - Sola Gratia - Sola Fide - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria
TAHIRY RAKIPEO FIZARANA

   Rakipeo (1-9)   
Rakipeo 1 (Norohanta)
Rakipeo 2 (Norohanta)
Genesisy 17 - 1 : Izaho no Andriamanitra tsitoha . 
    - Ho an’ilay mipetraka (Fara) 
    - Lehibe ianao (Fara) 
    - Ny hatsaranao (Antsan’I Kristy) 
    - Je connais le crateur du Monde (Exo) 
    - Lehibe (Vonjy) 
    - Andriamanitra fitiavana ( FF ) 
    - Je suis né pour te louer (Exo) 

Izaho no Andriamanitra tsitoha (2)….. 
 - Fa Izy no hihavian’izao (Fara Andriamamonjy) 
  - Tsy maintsy ho tafita (Ny Mpitory) 
  - Aza avela hahalala (Fihirana fanampiny n°32) 
  - L’Eternel est mon berger (Hantatiana) 
  - Mitety onja majery (Amaf) 
  - Amazing Grace

Rakipeo 3 (Rivo)
Rakipeo 4 (Norohanta)
Matio 11- 28 : Mankanesa aty amiko ….. 
   - Fiadanana (Rija Rasolondraibe ) 
   - Aza Manambady Mamolava (Ndriana  R) 
   - Hijanona aho anio (Rija Rasolondraibe) 
   - Reach out to Jesus (Elvis) 
   - Katsao aloha (Trompetra fanantenana)

 Ny Kristiana manoloana ny fahakiviana ….. 
   - Hiderako -Anao (Rija Rasolondraibe) 
   - Espoir (Ny Ako) 
   - Hay teo foana i Kristy (Chorale Fiderana) 
    - Voninahitra (Hasina) 
    - Moa Jesosy ve tsy ahy (Ndriana) 
    - De mon seigneur(Exo)

Rakipeo 5 (Norohanta)
Rakipeo 6 (Norohanta)
 Ny Kristiana manoloana ny fahakiviana (2)….. 
   - Sambatra (Ndriana) 
   - Andriamanitra tsy mandao (L. Rakotomamonjy ) 
   - Ho anao(Ambohijatovo fitiavana) 
   - Aiza i Jeso (Antsa an'i Kristy) 
   - Ry miaramila mandrosoa izao (Fihirana n°639) 
   - Beautiful
Noely : Fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra 
   - Manakoako fatratra (Noely an-kira) 
   - Krismasy tonga Pasaka (Serafima Ambohibao) 
   - Mba Noely’zio (Frères Capucins) 
   - O Happy Day (Gospel) 
   - Noely mamintsika (Fefy)

Rakipeo 7 (Norohanta)
Rakipeo 8 (Norohanta)
Ny tanjon’Andriamanitra ho antsika
amin’izao taona vaovao izao. 
   - Fiderana (Ndriana Ramamonjy) 
   - Anao ny dera (Rija Rasolondraibe) 
   - Bondissez de joie (Exo) 
   - You are my hiding place (Maranatha) 
   - Tsy miova Jesosy (Fara)

Ny Kristiana manoloana ny vola amankarena (1) 
   - Derao Jehovah (Fjkm Ilanivato) 
   - Mila fanasitranana (Les Adelines) 
   - Jesosy ilay Mahery (Fara Andriamamonjy) 
   - O iza-iza (Fjkm Ambohitantely) 
   - Mandrapihavin’ny Tompo (FFPM n°432)