Solo Christo - Sola Gratia - Sola Fide - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria
TAHIRY RAKIPEO FIZARANA

   Rakipeo (10-19)   
Rakipeo 10 (Norohanta)
Rakipeo 11 (Norohanta)
Ny andrasan’ny Tompo amin’ny Kristiana (1)  
 
- Tokana Ianao (ny Ako)  
  - Hay teo foana Kristy (Jocelyn)  
  - Vavaka miambahamba (Amaf)  
  - Tokantrano sambatra (Chorale Ambihijatovo)
  - Fitiavana (Antsa an’i Kristy)  
  - Du sang de ton Agneau (Exo) 

Ny andrasan’ny Tompo amin’ny Kristiana (2)  
  - Sanatria raha hiala Aminao (Les Adelines)  
  - Misy didy tena tsara (Vetson-kira)  
  - Didy vaovao (Amaf)  
  - Sambatra ny mpampiavana (Saotra & Dera)  
  - Fohazo ny fo (Rija rasolondraibe)

Rakipeo 12 (Norohanta)
Rakipeo 13 (Norohanta)
Ny safidin’ny Kristiana.  
  - Andriamanitray (Rija Rasolondraibe)  
  - Fatra-pankafy  
  - Ampianaro aho hitia  
-   De mon Seigneur (Exo)  
  - Anao no nindramiko  
  - Aoka ho an’Adriamanitra  
  - Andriamanitra tsy mandao 

Inona moa ny olona no ahatsiarovanao azy ? ( 1)  
- Medley (Vonjy)  
- El Shaddai  
- Andriamanitra fitiavana (Ndriana)  
- Je suis né pour te louer (Exo)