Solo Christo - Sola Gratia - Sola Fide - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria
RAKIPEO FIZARANA

Rakipeo 13 (Norohanta)
Ny lohahevitra faha teloambinifolo horenesintsika dia mitondra ny lohateny hoe : Inona moa ny olona no ahatsiarovanao azy ?(tapany 1)  
 
Ireto avy ny hira arosonay anao mandritra izany rakipeo izany .  
              -Medley (Vonjy)  
              -El Shaddai  
              -Andriamanitra fitiavana (Ndriana)  
              -Je suis né pour te louer (Exo)

Rakipeo 12 (Norohanta)
  
Ny lohahevitra faha roa ambinifolo horenesintsika dia ny momba ny “Safidin’ny Kristiana”.
  
Ireto avy ny hira arosonay anao mandritra izany rakipeo izany .  
              -Andriamanitray (Rija Rasolondraibe) 
              -Fatra-pankafy  
              -Ampianaro aho hitia  
              -De mon Seigneur (Exo)  
              -Anao no nindramiko  
              -Aoka ho an’Adriamanitra  
              -Andriamanitra tsy mandao 

Rakipeo 11 (Norohanta)
Ny lohahevitra faha raikambinifolo horenesintsika : " Ny andrasan’ny Tompo amin’ny Kristiana (2)"  .
  
Ireto avy ny hira arosonay anao mandritra izany rakipeo izany .  

  - Sanatria raha hiala Aminao (Les Adelines)  
  - Misy didy tena tsara (Vetson-kira)  
  - Didy vaovao (Amaf)  
  - Sambatra ny mpampiavana (Saotra & Dera)  
  - Fohazo ny fo (Rija rasolondraibe)